Stavebné práce – Hrubá stavba RD, Výstavba RD na kľúč

Pri hrubej stavbe realizujeme najmä výkopové práce, základy, zvislé konštrukcie, vodorovné konštrukcie, strešné konštrukcie s krytinou vpríp. plochej strechy s izoláciou.

Dom je tak hotový od základnej dosky až po uloženie strešnej krytiny. Dĺžka realizácie je pritom určená zložitosťou projektu a prípadnými úpravami.

Ako zhotoviteľ stavby zodpovedáme za časovú harmonizáciu prác a zabezpečenie plynulého priebehu stavby.

Rozsah prác hrubej stavby zahŕňa:                              

 • zemné práce
 • štrkový podsyp pod základy
 • základové konštrukcie
 • základová doska z betónu vystužená sieťovinou
 • hydroizolácia proti zemnej vlhkosti z asfaltových pásov
 • obvodové nosné murivo
 • vnútorné nosné murivo
 • vnútorné deliace priečky
 • stropné konštrukcie z betónu
 • zateplenie vonkajších vodorovných konštrukcií
 • strešná konštrukcia
 • klampiarske konštrukcie
 • strešná krytina
 • komínový systém

Tento spôsob výstavby vhodné zvoliť vtedy, keď nie ste schopní množstvo stavebných prác vykonať vlastnými silami z dôvodov časových, odborných alebo za pomoci príbuzných.  Vyhnite sa zbytočnej námahe a stresu.

Keďže stavebná firma preberie väčšinu činností spojených s výstavbou domu, vy sa môžete venovať svojej práci, rodine, prípadne iným aktivitám. Zverte stavbu profesionálom – ušetríte tak čas aj náklady.

Zabezpečíme Vám všetko,  od projektu rodinného domu až po spoľahlivých a overených dodávateľov.

Dom na kľúč preto nie je len pohodlné riešenie, ale aj mimoriadne výhodné.

V rámci realizácie zabezpečíme nasledovné služby:

 • Získanie stavebného povolenia
 • Poradenstvo pri zvolení vhodného projektu domu podľa potreby
 • Vypracovanie cenovej ponuky na základe projektovej dokumentácie a dodaného výkazu výmer
 • Konzultácia pri výbere stavebných materiálov
 • Dodávka všetkých stavebných materiálov
 • Vytýčenie stavby
 • Vedenie stavebného denníka
 • Stavebný dozor
 • Kompletná výstavba od základov

 Využite výhody stavby rodinného domu na kľúč

 • rýchlejšia realizácia stavby
 • garancia dodržania ceny
 • jasné podmienky a zmluvná záruka
 • profesionálne prevedenie všetkých prác a kvalitné materiály

Rozsah prác stavby na kľúč zahŕňa:

 • rozsah prác hrubá stavba
 • plastové okná a vchodové dvere, garážová brána
 • inštalačné práce – vodovod, kanalizácia, elektroinštalácia
 • omietky
 • tepelná izolácia podláh
 • betónová mazanina podláh vystužená sieťovinou
 • tepelná izolácia strechy
 • sadrokartónový pohľad v podkroví s parozábranou
 • kotol a vykurovacie telesá
 • zateplovací systém obvodových konštrukcií fasády
 • maliarske práce
 • obkladačské práce
 • podlahárske práce
 • obloženie schodiska drevenými doskami
 • nátery drevených a kovových vonkajších konštrukcií
 • interiérové dvere so zárubňou
 • zariaďovacie predmety: umývadlo, vaňa, WC
 • vypínače, zásuvky

V obore rekonštrukčných prác zabezpečuje naša spoločnosť:DSC_0374

 • rekonštrukcie rodinných domov
 • rekonštrukcie bytov a bytových jadier
 • kancelárskych a skladových priestorov

Všetky rekonštrukčné práce zabezpečujeme formou:

 • klasickými murárskymi technológiami
 • obkladačskými a maliarskymi prácami
 • formou komplexnej dodávky technického zabezpečenia domov a budov