Skôr než začnete stavať …

Stavebný pozemok

Výber stavebného pozemku je prvým a aj najdôležitejším rozhodnutím. Je potrebné si uvedomiť že nevyberáme iba stavebný pozemok, ale aj miesto kde budeme tráviť zvyšok života.

Projekt rodinného domu

Po výbere stavebného pozemku môžete pristúpiť k výberu vhodného rodinného domu. Tu treba najmä zvažovať koľko obyvateľov bude daný rodinný dom obývať a aké sú Vaše požiadavky na veľkosti a funkčné usporiadanie obytných plôch a priestorov podľa životného štýlu a zvykov Vašej rodiny. V neposlednom rade je dôležitý aj vonkajší vzhľad a celková architektúra domu.

V prípade záujmu Vám vieme zabezpečiť kompletnú projektovú dokumentáciu, či už Vaše požiadavky splňa katalógový dom alebo máte predstavu o individuálny projekt.

Stavebné povolenie

Rodinný dom môžete stavať iba na základe právoplatného stavebného povolenia vydaného príslušným stavebným úradom. Funkciu stavebných úradov vykonávajú mestské a obecné úrady.

V prípade záujmu vieme zabezpečiť pre Vás stavebné povolania a k tomu ostatné vyjadrenie od správcov inžinierskych sietí. K tomu zabezpečíme aj stavebného dozora v prípade stavbyvedúceho.

Výstavba rodinného domu

Samotná výstavba rodinného domu je zložitý a náročný proces. Ešte pred samotným začatím prác, by mal mať každý z Vás jasno, akým spôsobom chce stavať a aké materiály a technológie chce použiť pri výstavbe. Výstavbu je možné realizovať viacerými spôsobmi.

V prípade záujmu Vám vyhotovíme položkovitý rozpočet, kde naceníme jednotlivé materiály a práce. Stavebné práce sú vykonané s odborne spôsobilými pracovníkmi.

Podobné články